Werkwijze PMP Duurzaam GWW - man en vrouw met bordje doelen en initiatief

Samen duurzaam werken

Samen duurzaam werken in de openbare ruimte, op dezelfde manier.

Het werkproces Project Management Plan Duurzaam GWW in Amersfoort, het PMP duurzaam GWW.
Wij moesten ook even twee keer lezen. Het gaat erom, dat binnen de gemeente iedereen die iets doet in de openbare ruimte en voorzieningen volgens dezelfde, duurzame, projectmethode werkt. Die hebben wij uitgeschreven en getekend.

bouwen en onderhouden

Water, wegen, bruggen, straten.
De gemeente werkt voortdurend aan het onderhoud van de openbare ruimte en voorzieningen. Hoe doe je dat als je duurzaamheid als uitgangspunt neemt? Wat zijn dan die gezamenlijke uitgangspunten? Wat is het meest duurzaam als je alles met elkaar in verband brengt? Iets kan bijvoorbeeld duurzaam zijn in de bouw, maar minder in het onderhoud. Of wel duurzaam, maar te kostbaar voor het specifieke doel.

Schetsfase.
Het maken van een infographic als deze is een iteratief proces dat we samen met de opdrachtgever doorlopen. Over en weer komen we uiteindelijk tot een eindresultaat waarin alle ins- en outs verwerkt zijn. Hiernaast zie je een schetsfase,

Een methode voor de hele organisatie

zo doet Amersfoort dat

Amersfoort heeft een methode ontwikkeld en deelt die graag.

Van ontwerp en bouw tot beheer en onderhoud. In Amersfoort hebben ze daar een methode voor, die ze graag verder willen brengen – in de eigen organisatie en daarbuiten. Wij verwerkten het handboek tot een handzame praatplaat.

Uit te breiden tot bijvoorbeeld een clickable pdf voor alle projectstappen.

Werkwijze PMP Duurzaam GWW - man met potlood

Meer zien?
Ben je benieuwd naar andere infographics? Bekijk dan eens deze: Transitievisie Warmte