energie rekentool woningen met daken met zonnepanelen

Cijfers en tabellen in een energie rekentool

Wat is nodig om de  klimaatdoelen voor 2030 (55% CO2-reductie) en 2050 (95% CO2-recductie) te realiseren? 

Daarbij kijken we alleen naar de CO2-doelen voor energievoorziening en mobiliteit.De tool geeft inzicht in wat er nodig is bij verschillende scenario’s.

Probeer maar: energie rekentool gemeente Deventer.

Het gemak van zelf berekeningen maken

energie rekentool - laptop met diverse beelden van de rekentool

hoeveel windmolens zijn er nodig?

De tool is bedoeld voor beleidsmakers, politicy en ambtenaren. 

Dit is de derde editie waarbij er steeds sprake  van een update. De eerste editie maakte oa een vergelijk tussen windmolens en zonneparken mogelijk.

energie rekentool - woonwijk met zonnepanelenlen en windmolens

Probeer de energie rekentool zelf eens uit

Heldere vormgeving en logische navigatie 
Geen ingewikkelde excel met veel data, maar begrijpelijke en leesbare informatie voor de stakeholders en beslissers, .
Heldere vormgeving en logische navigatie maken deze web-app een eenvoudige steun bij verschillende energie beleidskeuzes.

Uitproberen?
Je kunt zelf de paramaters aanpassen en de uitkomsten zien. Ga daarvoor naar de energie rekentool

Zie ook: Voor de gemeenteraad van Zwolle maakten we enkele praatplaten.