skip to Main Content

Zo werkt het Duurzaam Doeboek!

Het Duurzaam Doeboek lijkt op het bekende vakantiedoeboek, met focus op dóen. Inmiddels is het in zeven gemeenten ingezet. Steeds anders van uiterlijk, met lokale verhalen en een eigen invalshoek. Bijvoorbeeld met meer aandacht voor biodiversiteit, circulariteit of funderingsherstel, of met verschillende edities voor kopers en huurders.

Groene Kids Club editie Zutphen, Componistenbuurt

Maar: hoe zet je het duurzaam doeboek in?
Tot dusver gebeurde dat op allerlei manieren: als toelichting en handleiding bij een energiebox, als verduurzamingsinpiratie voor huiseigenaren die aan de slag gaan met funderingsherstel, huis-aan-huis verspreid onder huurders van woningcorporaties, tijdens een campagne… en recent: in het basisonderwijs. Doel: kinderen en hun verzorgers betrekken bij het aanstaande warmtenet.

Kinderen en hun ouders/verzorgers bereiken via het onderwijs: zo werkt dat
De Zutphense buurt Helbergen (of: Componistenbuurt, zoals de bewoners het zelf noemen) gaat over op een warmtenet.
De gemeente heeft hiervoor in 2021 een Gelderse Proeftuinsubsidie gekregen van de Provincie Gelderland. Wat is een warmtenet, wat betekent het voor de bewoners? De gemeente wilde uitleggen en bereikbaar zijn voor het gesprek.

De Groene Kids Club
Dat is een duurzaam doeboek voor de groepen drie tot en met acht in het basisonderwijs. Hierin wordt uitgelegd wat energie is, wat aardgas en waarom we overstappen op duurzame energie. Met tekeningen wordt de werking van een warmtenet verklaard en wat daarmee in huis wel en niet verandert. Het is het idee van een vakantieboek, met spelletjes, een quiz en een strip. En met opdrachten als: tel de stekkerapparaten in je huis, bereken je ecologische voetafdruk, interview je ouders over duurzaamheid.

Basisonderwijs doet mee
De productie is gemaakt en verspreid in samenwerking met de gemeente en het basisonderwijs in de buurt. Het gaat nu om vier basisscholen. Alle leerlingen krijgen het boek. De groepen 7 en 8 zijn uitgenodigd om in de klas met de opdrachten aan de slag te gaan en met de wethouder duurzaamheid uit te wisselen wat ze ontdekken. 
Op deze manier bereiken we ook de ouders/verzorgenden die lager geletterd zijn. Idee is om deze aanpak de komende tijd ook in andere buurten van Zutphen, met andere warmteoplossingen, uit te rollen. Praktisch kan dit eenvoudig door aanpassing van enkele pagina’s in het boekje. De aanpak is bedacht en ontwikkeld door De Energieklik.

Ontstaan en ontwikkeling van de Groene Kids Club
De Groene Kids Club is ontwikkeld door de Energieklik. Het boek is een afgeleide van het Duurzaam Doeboek. Dit is een duurzame productie waarmee de Energieklik samen met gemeenten inwoners laagdrempelig en speels inspireert in het verduurzamen van hun huis. De Groene Kids Club verscheen als prototype in 2021 in de gemeente Doesburg, waar het aan kinderen is uitgedeeld tijdens een campagneweek. Daarna is het doorontwikkeld om samen met het onderwijs in te zetten bij de communicatie over de Warmtevisie en het WUP. De verbinding met het basisonderwijs is in Zutphen gelegd door het #Educatiepunt.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.